Og?oszenia
Ostatnie komentarze
Liczniki

Dzisiaj:0
Wczoraj:37
Miesiecznie:772
W tym roku:772
Razem:296554
Kontakt GG
kontakt@zalewo.info 2809025
U?ytkownik 1:
Home Wiadomo?ci Zalewoskie Stowarzyszenie Alfa Rodzinny Rajd Rowerowy 2015
Reklama
Reklama

W dniu 28.06.2015 r. o godz. 13.30 wystartowali?my w V Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Malownicza trasa obejmowa?a miejscowo?ci: Zalewo - Skit?awki las - Karpowo - Wieprz - Gub?awki - Duba - Boreczno - ?liwa - Mi?dzychd Zalewo i wynosi?a 36 km. Osb lubi?cych sp?dza? aktywnie swj wolny czas jecha?o 82. Zwiedzili?my malownicze miejscowo?ci, ktre dla wi?kszo?ci osb by?y do tej pory nieznane. Podczas pierwszego d?u?szego postoju uczestnicy rajdu mieli mo?liwo?? zukupu cegie?ek, z ktrych pieni?dze w wysoko?ci 810 z? zosta?y przekazane na fundacj? Martyny Wojciechowskiej Przyl?dek nadziei, zajmuj?cej si? dzie?mi z chorob? nowotworow?. Nabycie cegie?ek wi?za?o si? z mo?liwo?ci? zdobycia fantw w drodze loterii. Prawie 30 osb wrci?o do domu z drobnym upominkiem, a trzy osoby wylosowa?y nagrody g?wne. By?y to rower oraz dwa bezp?atne roczne dost?py do internetu, ktrych sponsorami byli: firma DAGOTECH Dariusz Grak z Gda?ska, Us?ugi Elektryczne Dariusz Kozak, Club 07, firma Netkom Maciej ?ukowski oraz dwch anonimowych przedsi?biorcw.

Ogromnym zaskoczeniem i mi?? niespodziank? by? dla rowerzystw postj w Mi?dzychodzie. Mieszka?cy z pani? so?tys na czele przywitali nas oklaskami, muzyk?, ogniskiem i s?odkim pocz?stunkiem. Gdyby nie deszcz, ktry wisia? nad nami od paru ju? kilometrw, zostaliby?my tam du?o d?u?ej.

Na r?ce bardzo aktywnej i przychylnej naszej inicjatywie Pani So?tys El?biety Tkaczyk oraz wszystkich, ktrzy w??czyli si? we wsp?organizacj? V Rodzinnego Rajdu Rowerowego - Zalewskie Stowarzyszenie Alfa sk?ada serdeczne podzi?kowania.

Zmieniony (Środa, 08 Lipiec 2015 15:20)